«

»

feb
13

SOM KLOVNER PÅ EN SCENE!Vi, eller bidragsytere til 1blogger vil hver avsluttende måned skrive en oppsummerende artikkel under overskriften ”Som Klovner på en scene”.  Her vil vi uttrykke en best oppsummerende kommentar av noen av månedens begivenheter

. Dette kan ha fokus på alt i fra politikk, kultur, næringsliv og det som ellers måtte bryne våre hoder i løpet av måneden.

JANUAR 2010    

Januar nyheten var mye preget av sykelønnsordningene og det jeg har kallt ”Gotteposen NAV”

supplemental therapy.hypogonadism, hyperprolactinemia) How long does cialis last?.

. LO Arbeiderpartiet, og resten av Venstresiden av norsk politikk, har på en besynderlig måte evnen til å, legge det ”døve” øret til alt som har med sunn fornuft i denne saken

. Sannsynligvis fordi prestisje teller mer enn nettopp denne fornuften, og derfor er jeg fristet til å gi disse ”Klovne tittelen” for Januar.

Så skjer det! Krekar har ikke fått oppmerksomhet på lange tider, og både folk og regjering håper på tilsynelatende ro rundt saken
. Men så ”eksploderer” det pluttselig rundt Krekar og hans familie, ved at et ”attentat” iverksettes med påfølgende overskrifter som, DRAPSFORSØK PÅ KREKAR!.. og lignende, et spetakkel uten sidestykke settes i gang i mediene, med Politi og Justisminister i spissen!

I Krekars eget miljø spekulerese det i at dette er satt i regi av Krekar selv, nettopp for å skape et inntrykk av at han lever under konstant ”livsfare”? Aldri har han blitt utsatt for drapsforsøk de gangene han har hvert på besøk hos sine egne i eget land, men nei det er visst ikke noe poeng her på berget? Vi alle trodde vel at Mullahen var fraktet langt faen i voldt opp i fjellheimen, til en eller annet nedlagt fjellheim for ”sikker” beskyttelse, men neida! Tror dere ikke at ansvarlig myndighet har plasert Mullahen og familien på et byen beste hoteller som Raddison Plaza! Og det med en hel etasje avsperret? Hva i alle dager er dette for galskap?

Vi hører ikke mer om etterforskningen av disse ”attentat mennene”, og det kommer vi sikker aldrig mer til og få heller? Ei heller tror vi at den sittende regjeringen med ansvar for påtalemyndigheten og dennes utøvelse, er i stand til å effektuere Stortingsvedtaket som sier at Mullah Krekar er utvist av landet. Handteringen av de siste hendelser, samt handlingslammelse i utøvelsen av vedtaket, gjør at Politiet med Justisministeren i spissen, mer fremstår som ”Klovner for åpen scene” enn handlekraftig myndighet.

• “Is your partner able to become aroused and reach sildenafil The vast majority of patients will need to consider direct.

.

KAH

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

2 kommentarer

 1. Professor sier:

  Islam pålegger muslimer ikke å tenke selv; alt er already taken care of. Når skal muslimer begynne å tenke selv?

  Flere debatter vitner om at muslimer mangler evne både til logisk stringent tenkning, men også disiplinert begrepsbehandling, noe vestlig filosofi handler om.

  Muslimers oppgave idag er å arbeide for at islam, koranen og deres presumptive profet alle kan kritiseres.

  Muslimers hovedproblem med akkurat dette, er at dersom man åpner for kritikk, sier man at både forestillingen om Allah (all den tid Allas eksistens ikke er bevist forblir det kun en tro, noe som synes å være et for svakt grunnlag til å innskrenke andres ytringsfrihet og rettigheter på), tekstene og profeten er feilbarlige, på lik linje med alle oss andre.

  Dette betyr at homofile, kvinner og ikke-muslimer skal side- og likestilles med muslimer som likeverdige. Det eneste problemet muslimer har med akkurat dette er at dersom islams hierarkiske rangering av mennesker oppløses, går islam som sådan i oppløsning, fordi religionen, basert på politikk som den jo er, nettopp handler om kontroll, kontroll, kontroll av annerledes tenkende, hva som oppfattes som avvikere og ikke minst kvinners seksualitet.

  Muslimer lever i den vrangforestilling at de tror deres profet var hevet over kritikk og derfor ufeilbarlig. Skal muslimer komme ut av middelalderen må dogmatismen brytes og det eneste vesentlige for muslimer er å beholde forestillingen om Allah. Alt annet er irrelevant.

  Det er på tide at muslimer, slik kristne bittert har fått erfare, at deres religion mer er et uslag av sosialpsykologiske forhold under bestemte historiske omstendigheter snarere enn gitt av et udefinerbart vesen som tilskrives guddommelighet.

  Alt ovennevnte er logisk, så hvorfor er muslimer fortsatt uenige? Dersom de forstår dette, finnes ingen grunn til uenighet og dersom det ikke finnes grunn til uenighet er det bare å starte reformeringen.

  (Om noen lurer på hvorfor reformeringen uteblir tiltross for den ugjendrivelige logikk (sanne premisser gir som kjent sann konklusjon) kan vi fortelle at religiøsitet mer er et psykologisk problem situert i hjernens underbevissthet hvor bevisstheten, selv om den vet at religiøse forestillinger er vrangforestillinger, ikke makter å “vetoe” disse forestillingene, fordi den ikke er disiplinert nok.

  Ja, bevissthet handler om disiplin og evnen til å skille skitt og kanel blant alle de impulser, tilskyndelser og innfall hjernen konstant bombarderer oss med.

  Mange tror vi har fri vilje, men det er ikke vi som har den, men hjernen; hjernen kommer med forslag og alt vi skal gjøre er å si “ja” eller “nei” til hvorvidt impulser, innfall osv. skal løpe til handling. Det handler om å “ta seg i det”, slik du sikkert kjenner til og hvor ofte har du ikke spist det siste kakestykket enda du visste du ikke burde? Lysten viste seg mao sterkere enn disiplinen og der har du skillet mellom bevissthet og underbevisste prosesser.

  Nei, nok forelesning for idag. Det blir 1980,- takk:)

  Mvh
  Professoren

 2. gunn sier:

  Bra innlegg.
  Det kan virke som om Islam står på svært vaklende grunn.
  Er det derfor muslimer er så hysterisk redde for å stille
  spørsmål ved egen tro? For dypt i bevisstheten deres ligger en gryende følelse av at Islam har ført dem bak lyset.
  Det må da før eller senere demre for muslimene at nasjoner styrt av Islam er temmelig tilbakestående. Korrupsjon og kriminalitet blomstrer. Det eneste som ikke blomster er nyskaping og oppfinnelser. Til tross for at Koranen bedyrer at Islam er den fullkomne styreform utvandrer muslimer i hopetall til nasjoner som ifølge koranen er fullstendig mislykket. Her er det altså to motstridene krefter som kjemper side ved side i hodene til muslimene. Den ene er 1300 hundre år gamle teorier og den andre er konkret erfaring som oppleves daglig.
  Det å være muslim idag må være fryktelig vanskelig og belastende for hjernens logiske funksjoner.
  Før eller senere vil tenkende muslimer bli nødt til å konfrontere seg selv, og det vil bli en ydmykende opplevelse å måtte innrømme at man er blitt indoktrinert av ett verktøy som ble utviklet for att en person skulle bygge seg absolutt makt for 1300 år siden.

Legg igjen et svar

E-post adressen din vil ikke bli offentliggjort.

Du kan bruke følgende HTML tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>